LOT GOŁĘBI MŁODYCH - 460km

informacje tel.: 783 022 299 (Patryk Wróbel) lub 503 094 605 (Jerzy Koźlik)

1. Lot organizowany jest przez Polską Ligę Gołębi Pocztowych ze współpracą z Oddziałem Opole II.

2. Udział w locie mogą wziąć jedynie gołębie z rocznika 2021.

3. Termin lotu przewidywany jest na 19 września 2021roku (w zależności od warunków pogodowych)

4. Do 10.09.2021 należy uiścić opłatę za gołębie i drużyny na poniższy numer rachunku.
Patryk Wróbel, Ul. Powstańców Śląskich 12, 46-024 Łubniany
Numer rachunku: 54 1050 1504 1000 0097 0613 6679 - w tytule proszę wpisać ilość gołębi oraz ilość drużyn.

5. Wpłacona kwota aktywacyjna za gołębie i drużyny w przypadku niedostarczenia gołębi nie podlega zwrotowi, a zostaje ona doliczona do puli nagród oraz kosztów organizacyjnych.

6. Informacje pod numerem telefonu: 783 022 299 (Patryk Wróbel) lub 503 094 605 (Jerzy Koźlik)

7. Nagrody zostaną wypłacone do dwóch tygodni po zakończonym locie.

8. Punkty wkładań ustalone zostaną względem ilości chętnych w danym obszarze oraz możliwością organizacji. O czym poinformujemy zainteresowanych hodowców.

Koszty udziału:
1. Koszt udziału jednego gołębia w locie to 10zł od zakoszowanej sztuki.

2. Koszt udziału w mistrzostwie drużynowym (seria 10/10) to 200zł od zgłoszonej drużyny na dany lot. Hodowca może zgłosić więcej niż jedną drużynę. W przypadku udziału w mistrzostwie drużynowym hodowca zobowiązany jest do dostarczenia formularza zgłoszeniowego na wkładanie.

NAGRODY OBLICZONE PRZY UDZIALE 1000 gołębi. W przypadku mniejszej ilości nagrody zostaną pomniejszone, większej to oczywiście powiększone.

PIERWSZE GOŁĘBIE Z LOTU - PULA - 7850 zł
1. NAGRODA - 2000zł + puchar
2. NAGRODA - 1500zł + puchar
3. NAGRODA - 750 zł + puchar
4. - 10. NAGRODA - 300zł + dyplom
11. - 20. NAGRODA - 150zł + dyplom
NAGRODY OBLICZONE PRZY UDZIALE 100 drużyn. W przypadku mniejszej ilości nagrody zostaną pomniejszone, większej to oczywiście powiększone.
NAJLEPSZA DRUŻYNA (SERIA 10/10) 60pkt - PULA 17.000zł 1.MIEJSCE - 4500zł + puchar
2.MIEJSCE - 3500zł + puchar
3.MIEJSCE - 2500 zł + puchar
4.MIEJSCE - 2000zł
5. MIEJSCE - 1500zł
6. - 10. MIEJSCE - 600zł
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RYWALIZACJI HODOWÓCW ODDZIAŁU OPOLE II ORAZ Z NIM SĄSIADUJĄCYCH.

informacje tel.: 783 022 299 (Patryk Wróbel) lub 503 094 605 (Jerzy Koźlik)


Poniżej regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania