Zlot Ciemnogrodu
(Osiek. woj. pomorskie - 1999)

dzień pierwszy
Konferencja - otwarcie
Przemarsz
Koncerty
Noc
Różne

dzień drugi
Koncerty
Różne

dzień trzeci
Koncerty
Rajd
Różne

Warsztaty muzyczne (country)