Ochotnicza Straż Pożarna
(fotografie archiwalne ze zbiorów strażaków)


Członkowie OSP w Piecach razem z ks. Teodorem Borowskim przed kościołem parafialnym.
Na zdjęciu widoczny sztandar OSP w Piecach, który zaginął podczas II Wojny Światowej.
(zdjęcie wykonano po I Wojnie Światowej)


Czapka strażacka licząca około 60 lat. Należała do Pana Józefa Szary - dziadka pani Zdzisławy Gulgowskiej.

Pani Zdzisława Gulgowska jest mistrzem hafciarstwa i to właśnie ona wyhaftowała sztandar OSP w Piecach.