Jubileusz 10 - lecia istnienia chóru dziewczęcego COR JESU
(jubileuszowy koncert i poczęstunek)