Nagranie programu "Europa to tu" - Dħbrowa 2007 rok